Tag Archive for: video

Thank you for 2010 | stop motion video

Categories: blog - Tags: , ,

Thank you for 2010 – moje osobiste podziękowanie dla ludzi, dzięki którym rok 2010 był kolejnym pozytywnym i przełomowym czasem.

MicroConstructing – tilt-shift video

Categories: blog - Tags: , ,

MicroConstructing – animacja tilt shift prezentująca przygotowania do koncertu „Miasto bez Boga walczy o krzyż” w hali ocynowni dawnej Huty Sendzimira. W ciągu 7 dni na potrzeby filmu wykonałem 10.000 zdjęć w formacie raw. Finalnie wykorzystałem 6.000 z nich a postprodukcja zajęła ponad 86 godzin.