Tag Archive for: Thank you for 2010

Thank you for 2010 | stop motion video

Categories: blog - Tags: , ,

Thank you for 2010 – moje osobiste podziękowanie dla ludzi, dzięki którym rok 2010 był kolejnym pozytywnym i przełomowym czasem.