Tauron Ciepło S.A. | EC Tychy

fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy fotografia przemysłowa Tauron Ciepło - EC Tychy

Historia Elektrociepłowni Tychy (obecnie Zakład Wytwarzania Tychy):

 • Firma została utworzona w 1958 r. jako Przedsiębiorstwo Państwowe.
 • 1958 r. Rozpoczęcie budowy centralnego źródła ciepła dla miasta Tychy
 • 1963 r. Etap I uruchomienie trzech kotłów wodnych La Monta typu WLM-38 (nr 1,2,3) o łącznej mocy cieplnej 140 MWt
 • 1973 r. Etap II oddanie do eksploatacji nowego kotła wodnego (nr 4) typu WP120, urządzeń odpylających oraz nowego komina – moc Ciepłowni wzrosła do 279 MWt
 • 1977 r. Etap III uruchomienie następnego (nr 5) kotła WP120, dzięki czemu moc Ciepłowni wzrosła do 419 MWt
 • 1986 r. Etap IV przekazanie do eksploatacji kolejnego kotła wodnego (K6) typu WP120, rozbudowa gospodarki paliwowej i wodnej oraz nowego komina; moc Ciepłowni osiągnęła 552 MWt
 • 1994 r. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa – Elektrociepłownia Tychy S.A.
 • 2000 r. Etap V uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloku ciepłowniczego BC-35 z kotłem fluidalnym z turbogeneratorem o mocy elektrycznej 40 MWe i mocy ciepłowniczej 70 MWt. Zlikwidowano trzy kotły WLM-38 o łącznej mocy 132 MWt.
 • 1998 – 2002 r. Prywatyzacja – etap I
 • 2004 – 2007 r. Wznowienie procesu prywatyzacji – etap II
 • 10.04.2007 r. Parafowanie umowy prywatyzacyjnej pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Dalkią S.A.
 • 17.05.2007 r. Ministerstwo Skarbu Państwa odstępuje od prywatyzacji Elektrociepłowni Tychy S.A.
 • 27.06.2007 r. Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2007 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – Wydział X Gospodarczy na posiedzeniu niejawnym postanowił zakończyć postępowanie upadłościowe.
 • 18.05.2007 r. Ministerstwo Skarbu Państwa podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Energetyki Południe S.A. Przekazanie w formie wkładu niepieniężnego 1 105 000 akcji Elektrociepłowni Tychy S.A.
 • 08.08.2007 r. Objęcie 85 % akcji Elektrociepłowni Tychy S.A. przez Energetykę Południe S.A. Energetyka Południe S.A. zmieniła nazwę na TAURON POLSKA ENERGIA. Prezentacja nowej marki i założeń strategii firmy odbyła się 3 października 2007 r. w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa, drugi co do wielkości producent energii elektrycznej w Polsce, powstała w wyniku rozpoczętej w 2006 roku konsolidacji pionowej sektora energetycznego.

Układ technologiczny elektrociepłowni wyposażony jest w 3 kotły energetyczne przystosowane do wytwarzania ciepłej wody grzewczej i pary w oparciu o paliwa węglowe.

Dane techniczne:

 • WP-120 nr 4
 • WP-120 nr 5
 • OF – 135 wydajność pary 135 ton
 • Blok BC-35
 • Turbina: Skoda – upustowo kondensacyjna
 • TG 1 typ KP 40-9,7 40 MWe
 • Wymiennik ciepła: 70 mwt
 • Moc zainstalowana: cieplna 290 MWt
 • Moc elektryczna: 40 MWe
 • Rodzaj paliwa węgiel kamienny/miał energetyczny
 • Zużycie roczne: 200 000 ton

źródło: energetykon.pl


Fotografia przemysłowa

Ta strona zawiera zdjęcia przemysłowe Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych. Sprawdź moje portfolio aby obejrzeć wszystkie zdjęcia przemysłowe z Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Jeśli Twoja firma potrzebuje fotografii przemysłowej dla firm, producentów, wytwórców, kopalń, hut i szukasz możliwości atrakcyjnego pokazania tych sektorów na zdjęciach przemysłowych – napisz do mnie. Posiadam doświadczenie obejmujące ponad 70 tego typu obiektów. Osiągane przeze mnie efekty potwierdzają udzielone mi referencje m.in. przez: ArcelorMittal, General Motors Manufacturing Opel, Polzug, RR Donnelley, Tauron Ciepło, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i wielu innych.

Moi klienci wysoko oceniają wykonane dla nich zdjęcia przemysłowe. Większość z nich ceni sobie współpracę przede wszystkim za dobrą komunikację, osiągnięte efekty, wysoką jakość w rozsądnej cenie i sprawną realizację. Pracuję dla nich, realizując ciekawe projekty jako sprawdzony fotograf przemysłowy. Zapraszam do współpracy!

Podziel się wrażeniami!

komentarzy/e