Przędzalnia Czesankowa Wełnopol S.A., Częstochowa

Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włókienniczego w Częstochowie stanowiące oddziały Francuskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Paryżu posiadało dwie fabryki: czesalnie, przędzalnie, i farbiarnię wełny oraz garbarnie skór baranich. Obie były położone w Częstochowie przy ulicy Stradomskiej 19/21 obecna ulica 1 Maja. Czesalnia, przędzalnia i farbiarnia wełny istniały od 1887 roku, a garbarnia skór od 1897 roku. Stanowiły one dawniej własność Spółki „Peltzer i Synowie”, która to spółka w końcu 1910 roku przekształcona została w spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włókienniczego w Częstochowie.

Francuska Spółka Akcyjna była oddziałem francuskiej Spółki Akcyjnej „Societe Anonyme de la Industrie Textile” z siedzibą w Paryżu i działała w Polsce na zasadzie postanowienia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 26.XI.1923 roku, ogłoszonego w „Monitorze Polskim” nr 53 z dnia 4.III.1924 roku. Kapitał spółki w 1930 roku wynosił 36.000.000 franków, zatrudniano 1957 robotników. Każdy pracownik „Pelcerów” otrzymywał książeczkę z regulaminem. Precyzyjnie wyliczono w nim kary „na wypadek kłótni, obrazy, nieposłuszeństwa, złodziejstwa”, które zasilały kasę chorych. Podano też godziny pracy: „dzienna partia mężczyźni, kobiety i podrostki obojga płci pracuje od godziny 5-tej z rana do 3 1/2 po południu z przerwą 15 minut na śniadanie”. Na „nocnej partii” mogli pracować „mężczyźni i chłopcy, mający 17 lat skończonych”.

Do pracy wzywał – na pięć minut przed jej rozpoczęciem – gwizdek. A wcześniej, o wpół do piątej, przeciągły gwizdek budził mieszkańców osiedla. Na osiedlu fabrycznym mieszkało początkowo około 125 rodzin, później ich liczba wzrosła, bo zaczęto adaptować na mieszkania strychy. Kadrę inżynierską zakwaterowano w najbardziej okazałej kamienicy z łazienkami, która dziś niemal opiera się o nasyp al. Niepodległości. Prezesem Zarządu Spółki był Rene Peltzer zamieszkały w Paryżu, a administratorem zarządzającym przedsiębiorstwem w Częstochowie był Leon de Hagen. Spółka należała do Konwencji Przędzalń Wełny Czesankowej w Polsce.

W pierwszych latach okupacji hitlerowskiej fabryka nie zmieniła charakteru produkcji. Ale w 1942 roku zakład przy Marienburgestrasse 19 (przed wojną i po niej 1 Maja 19) kupiła od Francuzów niemiecka firma Hasag – Hugo Schneidera z Lipska. Zapłaciła – jak wynika z zachowanych dokumentów – 2,15 mln marek i rozpoczęła produkcję amunicji. W fabryce amunicji pracowali głównie Żydzi. Dzień w dzień pędzono ich z getta na Starym Mieście. Po jego likwidacji w 1943 roku, Żydów skoszarowano w Hasagu. Po wyzwoleniu zmontowano maszyny włókiennicze i w 1946 roku uruchomiono fabrykę pod nazwą „Stradomskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. 1 Maja” w Częstochowie.

Tuż po wojnie w starych murach funkcjonowała Państwowa Fabryka Amnicji Peltzery, którą zmieniono wkrótce na Metal. Do włókienniczej produkcji powrócono już w 1946 roku, ale nazwa Wełnopol pojawiła się dopiero w 1970 roku, w wyniku konkursu rozpisanego wśród załogi.

(źródło: czestochowa.czest.pl + gazeta.pl)


Przędzalnia Czesankowa Wełnopol S.A. (Częstochowa) | fotografia przemysłowa | zdjęcia przemysłowe | fotograf przemysłowy Paweł Suder – realizuje zdjęcia z zakresu fotografii lifestyle, korporacyjnej i dla firm na terenie całej Polski. Po zapoznaniu się z referencjami zapraszam do kontaktu!

Podziel się wrażeniami!

komentarzy/e