Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) Gliwice

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa

Uchwałą z dnia 5 listopada 1970 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach postanowiło utworzyć z dniem 1 stycznia 1971 roku „Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Gliwicach” z siedzibą przy ul. Wiatreka 11 (obecnie ul. Bł. Czesława). W 1971 roku, na początku działalności przedsiębiorstwo eksploatowało ponad 100 lokalnych kotłowni na terenie miasta Gliwice. Aktualnie PEC – Gliwice wyposażony jest w 7 kotłów o łącznej mocy ponad 360 MW, eksploatuje ponadto 3 kotłownie gazowe i 1 olejową. Dystrybucja prowadzona jest przy pomocy 731 stacji odbioru ciepła oraz blisko 162,5 km sieci ciepłowniczej, z czego 65 km to nowoczesne sieci preizolowane. Ciepło trafia do 39 054 gliwickich mieszkań w tym 17 051 mieszkań zaopatrywanych jest w ciepłą wodę użytkową. Obecnie spółka zatrudnia 261-u pracowników (w tym 25-u pracowników sezonowych, stan na dzień 31grudnia2010r. ), a jej kapitał zakładowy wynosi 40 876 000,00 zł.

Już 1 stycznia 1974 roku uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach dokonano zmiany nazwy firmy na „Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gliwicach„, oraz poszerzono teren działalności przedsiębiorstwa o miasta: Pyskowice i Toszek. Równocześnie jako jednostkę nadrzędną wyznaczono Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katowicach.

Kolejną zmianą było zarządzenie Wojewody Katowickiego, który nakazał utworzyć z dniem 1 sierpnia 1982 roku „Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Katowicach”, tworząc równocześnie na terenie województwa katowickiego dziesięć Okręgowych Zakładów Energetyki Cieplnej. Przedsiębiorstwo oznaczone zostało numerem „3” z siedzibą w Gliwicach.

Taka struktura organizacyjna przetrwała dziewięć lat, ponieważ od 1 września 1991 roku również zarządzeniem Wojewody Katowickiego zlikwidowano „WPEC Katowice”, powołując równocześnie na jego miejsce dziesięć samodzielnych przedsiębiorstw. Firma została z tym dniem podporządkowana Wojewodzie Katowickiemu i otrzymała nazwę „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach„.

Do kolejnego przeobrażenia doszło w grudniu 1992 roku, kiedy to przedsiębiorstwo zostało skomunalizowane na zasadach współwłasności trzech gmin: Gliwice, Pyskowice i Toszek. Do czasu wyboru przez zainteresowane gminy nowej formy organizacyjnej Wojewoda powierzył funkcję organu założycielskiego Zarządowi Miasta Gliwice.

Dnia 31 stycznia 1996 roku, w wyniku procesu przekształcenia firmy, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy postanowił wpisać przedsiębiorstwo do rejestru handlowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie 100% kapitału zakładowego PEC – Gliwice Sp. z o. o. posiada Gmina Gliwice.

źródło: pec.gliwice.pl


Fotografia przemysłowa

Ta strona zawiera zdjęcia przemysłowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach. Sprawdź moje portfolio aby obejrzeć wszystkie zdjęcia przemysłowe z Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Jeśli Twoja firma potrzebuje fotografii przemysłowej dla firm, producentów, wytwórców, kopalń, hut i szukasz możliwości atrakcyjnego pokazania tych sektorów na zdjęciach przemysłowych – napisz do mnie. Posiadam doświadczenie obejmujące ponad 70 tego typu obiektów. Osiągane przeze mnie efekty potwierdzają udzielone mi referencje m.in. przez: ArcelorMittal, General Motors Manufacturing Opel, Polzug, RR Donnelley, Tauron Ciepło, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i wielu innych.

Moi klienci wysoko oceniają wykonane dla nich zdjęcia przemysłowe. Większość z nich ceni sobie współpracę przede wszystkim za dobrą komunikację, osiągnięte efekty, wysoką jakość w rozsądnej cenie i sprawną realizację. Pracuję dla nich, realizując ciekawe projekty jako sprawdzony fotograf przemysłowy. Zapraszam do współpracy!

Podziel się wrażeniami!

komentarzy/e