Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP)

 Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku. Jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

Spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych powstała w 1997 roku w wyniku wydzielenia paliwowych baz magazynowych z Centrali Produktów Naftowych CPN SA.

1 stycznia 1997 roku ze struktur CPN SA wydzielono Dyrekcję Baz Magazynowych Naftobazy, która 1 lipca 1997 roku została zarejestrowana jako spółka prawa handlowego pod nazwą CPN Dyrekcja Baz Magazynowych Naftobazy Sp. z o.o. Dwa lata później, 12 kwietnia 1999 roku, nastąpiło przeniesienie udziałów z CPN SA do Nafty Polskiej SA.

Powstanie Naftobaz umożliwiło dostęp do pojemności magazynowych wszystkim operatorom działającym na rynku paliwowym kraju, od rafinerii poczynając, na pojedynczych prywatnych właścicielach stacji benzynowych kończąc.

We wrześniu 2006 roku spółka Naftobazy zmieniła nazwę na Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Spółka posiada największą w Polsce sieć wyspecjalizowanych Baz Paliw – 22 Bazy – rozlokowanych na terenie całego kraju, OLPP umożliwia klientom korzystanie z pojemności magazynowych i świadczy usługi przeładunkowe w miejscach najbardziej dla nich dogodnych. Spółka cały czas prowadzi działania modernizacyjne i inwestycyjne, Bazy Paliw są unowocześniane, powstają nowe pojemności zbiornikowe.

OLPP jest największym na polskim rynku przedsiębiorstwem specjalizującym się w składowaniu paliw – posiada około 60 procent udziałów w rynku. W magazynach o łącznej pojemności 1,8 mln metrów sześciennych przechowywane są zapasy i rezerwy produktów ropopochodnych. Wyspecjalizowane akredytowane laboratoria produktów naftowych pozwalają na bieżąco kontrolować jakość powierzonych produktów. Wprowadzone systemy informatyczne umożliwiają szeroki zakres monitorowania i kontroli paliw na każdym etapie ich składowania oraz przekazywanie na bieżąco informacji klientom.

Spółka zajmuje się także obsługą logistyczną bieżącej konsumpcji paliw. Dysponuje nowoczesnymi frontami kolejowymi i autocysternowymi. Wprowadzenie samoobsługi i automatyki pozwoliło na znaczne skrócenie czasu ich obsługi.


Fotografia przemysłowa

Ta strona zawiera zdjęcia przemysłowe Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP). Sprawdź moje portfolio aby obejrzeć wszystkie zdjęcia przemysłowe z Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Jeśli Twoja firma potrzebuje fotografii przemysłowej dla firm, producentów, wytwórców, kopalń, hut i szukasz możliwości atrakcyjnego pokazania tych sektorów na zdjęciach przemysłowych – napisz do mnie. Posiadam doświadczenie obejmujące ponad 70 tego typu obiektów. Osiągane przeze mnie efekty potwierdzają udzielone mi referencje m.in. przez: ArcelorMittal, General Motors Manufacturing Opel, Polzug, RR Donnelley, Tauron Ciepło, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i wielu innych.

Moi klienci wysoko oceniają wykonane dla nich zdjęcia przemysłowe. Większość z nich ceni sobie współpracę przede wszystkim za dobrą komunikację, osiągnięte efekty, wysoką jakość w rozsądnej cenie i sprawną realizację. Pracuję dla nich, realizując ciekawe projekty jako sprawdzony fotograf przemysłowy. Zapraszam do współpracy!

Podziel się wrażeniami!

komentarzy/e