KWK Sosnowiec

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec” kiedyś jedną z najstarszych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Zlikwidowana 31 grudnia 1997, po 140 latach istnienia. W 1863 roku na Dębowej Górze w dobrach Renarda powstała pierwsza głębinowa kopalnia Ludmiła. Nazywano ją w późniejszym okresie kopalnią „stary Renard”. Miała dwa szyby wydobywcze: Moebius i Jan o głębokości 80 m, wyposażone w parowe maszyny odwadniające i wyciągowe oraz własną kotłownię. Szybami tymi eksploatowano pokłady 501 i 510. W 1873 w kopalni „Ludmiła” wydobyto 90 tys. t węgla kamiennego.

W 1921 roku kopalnia „Hrabia Renard” z załogą liczącą 4295 pracowników była największym zakładem przemysłowym w Sosnowcu. Podczas wielkiego strajku górniczego w lutym i marcu 1932 r. załoga kopalni była jedną z najdłużej strajkujących. W kwietniu 1936 r. na wieść o krwawych wydarzeniach w Krakowie i Częstochowie m.in. załoga kopalni „Renard” próbowała poderwać Zagłębie Dąbrowskie do strajku protestacyjnego. W 1938 roku po latach kryzysu gospodarczego kopalnia zatrudniała jedynie 1974 pracowników, a jej wydobycie dochodziło do 942 tys. t. Była wówczas własnością kapitału francuskiego Towarzystwo „Huta Bankowa”. W latach międzywojennych i po wojnie siedzibą administracji Towarzystwa „Hrabia Renard” (a potem kopalni „Sosnowiec”) był Zamek Sielecki. Podczas okupacji hitlerowskiej kopalnia została z dniem 1 stycznia 1942 r. zagrabiona przez pruski koncern państwowy „Preussag”.

W 1945 roku kopalnia „Renard” zatrudniała 1720 robotników i – jako przedsiębiorstwo państwowe – weszła w skład Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Rok później jej nazwę zmieniono na kopalnia Sosnowiec”. Miała ona w okresie powojennym najwyższą wydajność spośród kopalń sosnowieckich a w 1949 roku narzucono jej nazwę „Stalin”.

Po zatrzymaniu wydobycia w 1997 rozpoczęła się powolna likwidacja kopalni. Wywożono materiały archiwalne wszystkich działów kopalni oraz wyposażenie. Równocześnie rozpoczęto prace rozbiórkowe budynku przeróbki. Początkowo prace przebiegały dość dynamicznie. Lecz po roku 1999 ich tempo spadło. Do roku 2003 rozebrano całkowicie budynek przeróbki oraz warsztaty. Rozpoczęto wywóz hałdy oraz rekultywację osadników. Całkowicie pominięto sprawę zagospodarowania budynku biurowego kopalni oraz szybu głównego. Przez bardzo długi czas stał niezagospodarowany, niszczejący i ochraniany od 1999 aż do końca 2009 roku. W tym czasie na sąsiadujących terenach po kopalnianych zagościły zakłady przemysłowe oraz developerzy. Pod koniec 2009 lub na początku 2010 roku budynki przestały być chronione i stały się schroniskiem dla bezdomnych oraz poszukiwaczy mocnych wrażeń. Z tego okresu pochodzą powyższe zdjęcia. Dopiero pod koniec 2010 zdecydowano się na rozpoczęcie prac rozbiórkowych budynku biurowego.  Aktualnie pozostał jedynie szyb kopalni. W jego wnętrzu ma powstać ścianka wspinaczkowa.

źródło: www.geoturystyka.ovh.org + Wikipedia


KWK Sosnowiec | fotografia przemysłowa | zdjęcia przemysłowe | fotograf przemysłowy Paweł Suder – realizuje zdjęcia z zakresu fotografii lifestyle, korporacyjnej i dla firm na terenie całej Polski. Po zapoznaniu się z referencjami zapraszam do kontaktu!

Podziel się wrażeniami!

komentarzy/e