Huta Metali Nieżelaznych Szopienice

Początki Huty Metali Nieżelaznych Szopienice sięgają 1834 roku, kiedy to firma Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben uruchomiła w Szopienicach hutę cynku „Wilhelmina”. Po rozbudowie, na początku XX wieku huta stała się największym na Śląsku producentem metali nieżelaznych i największym ośrodkiem produkcji kadmu na świecie. Od 1972 w obrocie handlowym funkcjonuje jako Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice”. W 2000 huta działając dotąd jako przedsiębiorstwo państwowe została skomercjalizowana, a nowo powstała spółka akcyjna stała się częścią grupy kapitałowej Impexmetal SA, zaś w 2005 weszła w struktury grupy kapitałowej Boryszew SA.

26 września 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie uchwałą zdecydowało, o tym, że Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna zostanie rozwiązana i rozpocznie się proces jej likwidacji jednakże w listopadzie 2008 sąd wstrzymał likwidację spółki na wniosek Skarbu Państwa.

HMN Szopienice SA była największym polskim producentem wyrobów walcowanych z miedzi i mosiądzu, w tym taśm, blach, bloków, płyt, krążków oraz rurek cienkościennych z miedzi i jej stopów. Moce produkcyjne zakładu sięgają 40 tys. ton wyrobów rocznie.  Na terenie huty znajdują się obiekty nieruchome, objęte ochroną konserwatorską:

  • zespół zabudowy dawnej huty cynku z lat 1908−1912: hala nr 1 pieców destylacyjnych wraz z kominami, budynek muflarni, magazynu blendy, cechowni, wieża ciśnień, portiernia nr 1, wysoka kolejka wąskotorowa na estakadzie; zespół wzniesiono w stylu modernizmu
  • budynek dawnej walcowni z wyposażeniem, wzniesiony w 1904;
  • budynek dawnej kotłowni, wzniesiony w 1904;
  • dawny warsztat mechaniczny, wzniesiony w latach trzydziestych XX wieku;
  • dawny warsztat mechaniczny z lat dwudziestych XX wieku;
  • budynek „Izba tradycji”, wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku;
  • zespół budynków dawnej lokomotywowni z końca XIX wieku;
  • dawny budynek socjalny z końca XIX wieku;
  • dawny budynek stolarni, wzniesiony na początku XX wieku;
  • dawny budynek wagonowni, wzniesiony w latach osiemdziesiątych XIX wieku.

Paweł Suder | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | fotografia przemysłowa | zdjęcia przemysłowe | fotograf przemysłowy

Podziel się wrażeniami!

komentarzy/e