Elektrownia Skawina S.A.

Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa

Elektrownia Skawina S.A. jest jedną z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedną z większych w regionie. Zasila w ciepło Skawinę oraz zachodnią część Krakowa. Obecnie posiada ponad 20% udział na rynku ciepła aglomeracji krakowskiej. Oprócz produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, elektrownia jest dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw. Właścicielem 100% akcji Elektrowni Skawina S.A. jest CEZ Poland Distribution B.V. – spółka zależna ČEZ, a. s.

Początki elektrowni to rok 1957, kiedy rozpalono pierwszy kocioł. Budowę Elektrowni Skawina o mocy elektrycznej 550 MW zakończono w 1961. Maksymalna moc cieplna elektrowni w 1998 wynosiła 618 MW. W latach 90. XX wieku następują kolejne modernizacje i wymiany kotłów oraz podnoszenie parametrów turbin. Decyzją Prezesa URE z dnia 1 grudnia 2004 poszerzono koncesję o wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

10 października 1996 nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia Skawina w Jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 12 października 1999 roku Elektrownia Skawina S.A. przedłożyła wniosek prywatyzacyjny Ministrowi Skarbu Państwa i 12 czerwca 2002 została sfinalizowana umowa sprzedaży przez Ministerstwo Skarbu Państwa akcji Elektrowni Skawina S.A. na rzecz PSEG Poland Distribution B.V. 29 maja 2006 ČEZ a.s. podpisało finalną umowę nabycia od PSEG Global akcji PSEG Distribution BV głównego akcjonariusza Elektrowni Skawina S.A.

Elektrownia posiada duży potencjał techniczny i technologiczny. 9 kotłów parowych, 5 turbozespołów o łącznej zainstalowanej mocy 490 MW, 1 hydrogenerator o mocy 1.6 MWe oraz sieć i węzły ciepłownicze pozwalają na produkcję około 3 000 GWh energii elektrycznej rocznie, a także ciepła i wody.

Elektrownia Skawina prowadzi szeroki zakres inwestycji, których celem jest dostosowanie elektrowni do nowych i zaostrzonych wymogów ochrony środowiska oraz poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W październiku 2006 roku podpisano kontrakt na budowę I nitki instalacji odsiarczania spalin, a w marcu 2007 roku został podpisany kolejny kontrakt na budowę II nitki. Pierwsza nitka została uruchomiona w czerwcu 2008 roku, a już we wrześniu tego samego roku – druga nitka. Dzięki temu emisja dwutlenku siarki spadła o 92%. Dotychczasowy poziom emisji wynosił ok. 8 kg SO2/MWh. Dzięki nowej instalacji misja obniżyła się do poziomu 2 kg SO2/MWh. Koszt inwestycji wyniósł 127 mln złotych i jest największą inwestycją zagraniczną Grupy CEZ.

W sierpniu 2009 roku została założona nowa spółka Grupy CEZ o nazwie CEZ Nowa Skawina S.A. Zadaniem spółki jest wybudowanie na terenie przyległym do Elektrowni Skawina nowej elektrowni opartej na technologii gazowo- parowej. Nowy blok stanowić będzie układ kombinowany składający się z: turbozespołu gazowego do produkcji energii elektrycznej, kotła odzysknicowego wykorzystującego ciepło spalin wylotowych z turbiny gazowej do produkcji pary zasilającej układ parowy, turbiny parowej ciepłowniczo-kondensacyjnej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w gospodarce skojarzonej. Przewiduje się, że inwestycja zostanie przekazana do eksploatacji w 2014 roku.

źródło: cezpolska.pl


Fotografia przemysłowa

Ta strona zawiera zdjęcia przemysłowe Elektrownia Skawina S.A. Sprawdź moje portfolio aby obejrzeć wszystkie zdjęcia przemysłowe z Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Jeśli Twoja firma potrzebuje fotografii przemysłowej dla firm, producentów, wytwórców, kopalń, hut i szukasz możliwości atrakcyjnego pokazania tych sektorów na zdjęciach przemysłowych – napisz do mnie. Posiadam doświadczenie obejmujące ponad 70 tego typu obiektów. Osiągane przeze mnie efekty potwierdzają udzielone mi referencje m.in. przez: ArcelorMittal, General Motors Manufacturing Opel, Polzug, RR Donnelley, Tauron Ciepło, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i wielu innych.

Moi klienci wysoko oceniają wykonane dla nich zdjęcia przemysłowe. Większość z nich ceni sobie współpracę przede wszystkim za dobrą komunikację, osiągnięte efekty, wysoką jakość w rozsądnej cenie i sprawną realizację. Pracuję dla nich, realizując ciekawe projekty jako sprawdzony fotograf przemysłowy. Zapraszam do współpracy!

Podziel się wrażeniami!

komentarzy/e