Browar Lubicz, Kraków

fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-1 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-2 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-3 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-4 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-5 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-6 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-7 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-8 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-9 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-10 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-11 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-12 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-13 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-14 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-15 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-16 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-17 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-18 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-19fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-22 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-20 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-21 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-23 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-24 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-25 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-26 fotografia_przemyslowa_browar_lubicz_krakow-27

Zobacz zdjęcia browaru po przebudowie!

Historia Browaru Lubicz sięga roku 1840, kiedy  tereny przy ulicy Lubicz 15-17 należały do rodziny Jenny. Wtedy to wzniesiono pierwsze budynki browaru według projektu von Pieretta na zamówienie Rudolfa Jennego. „Browar Johna“ (jak się pierwotnie nazywał) był w tym czasie największym w mieście. Po śmierci Rudolfa odziedziczył go jego zięć, a w następnie – synowie. Pozostawał on własnością rodziny Jenno aż do 1903 r.; rok później przejął go baron Jan Goetz – Okocimski. Nowy właściciel zmienił nazwę browaru na Browar Krakowski i Fabryka Przetworów Słodowych J. Götza.

Mimo wojen i trudnego czasu browar prosperował znakomicie, podlegając ciągłym procesom modernizacyjnym. Na pogorszenie jego kondycji wpływ miał dopiero kryzys, który przyszedł w 1930 roku. Po śmierci barona Jana Goetza, w 1931 roku, zarządzanie browarem przeszło w ręce jego syna. Zakład pracował aż do wojny, z przerwą w 1936 roku spowodowaną strajkiem pracowników. Budynki browaru w niewielkim tylko stopniu uległy zniszczeniom podczas wojny. Po jej zakończeniu browar został znacjonalizowany. Do 1961 roku zarządzał nim Zarząd Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu. Odkąd w 1968 roku przejął go Okocim, browar był modernizowany i rozbudowywany, m.in. o jedną z pierwszych warzelni blokowych oraz rozlewnię liniową sprowadzoną z NRD.

Największym ograniczeniem dla rozwoju browaru okazała się być jego lokalizacja w centrum Krakowa, która uniemożliwiała rozbudowę pomieszczeń i linii produkcyjnych. W latach 70. produkcja piwa spadła niemal o połowę, sięgając poziomu 130 tys. hl. Lata 80. przyniosły przełom, jakim było pojawienie się na linii produkcyjnej browaru piwa Krak Pils. Wspomniane już wcześniej ograniczenia przestrzenne pozwoliły na wytwarzanie jednej tylko marki – Jasne Mocne, z roczną produkcją na poziomie 200 tys. hl. Gdy w 2001 roku Okocim został przejęty przez Carlsberg, koncern podjął decyzję o zakończeniu produkcji piwa w Browarze Lubicz.

Ze względu na barwną historię i lokalizację Browar Lubicz pozostaje rozpoznawalnym miejscem na mapie Krakowa. Na terenie zachowały się, objęte ochroną konserwatorską (oficjalnie od 1985 roku) budynki z II poł. XIX w. – Pałac Goetzów, czyli budynek administracyjny, dawna słodownia, wieża klatki schodowej z kominem, a także maszynownia chłodnicza i kotłownia oraz komin. Pośród współczesnej, przemysłowej zabudowy pozostał też ślad oryginalnego rozwiązania przestrzennego, łączącego rezydencję właściciela bezpośrednio z zakładem produkcyjnym i salą restauracyjną (zamienioną na funkcjonujące przez cztery dekady – do 1990 roku – kino „Młoda Gwardia”). Większość dzisiejszej zabudowy stanowią jednak typowo przemysłowe budynki związane z powojenną produkcją browarniczą wielokrotnie przebudowywane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb i wymogów technologii.

Na terenie Browaru Lubicz znajdują się pojedyncze elementy stanowiące świadectwo technicznej świetności opisane w ramach Krakowskiego Szlaku Techniki. Teren ten wchodzi także w obszar oznaczony jako Historyczny Zespół Miasta. Stąd szczególna troska obecnego właściciela – Balmoral Properties  – o zachowanie w przyszłym projekcie  wskazanych przez władze konserwatorskie fragmentów dawnej zabudowy i zabytków poprzemysłowych. Jest to tym trudniejsze, że od czasu zamknięcia Browaru w 2001 roku nie było faktycznej możliwości wejścia na jego teren, a znajdujące się tam budynki i urządzenia, pozbawione właściwego nadzoru, faktycznie niszczały.

Balmoral Properties planuje przywrócenie całego kwartału do przestrzeni publicznej miasta. Zabytkowe budynki zostaną odrestaurowane, obok nich powstaną nowe, utrzymane w dopasowanej do charakteru kompleksu stylistyce. Całość tworzyć będzie kompleks mieszkaniowo-biurowo-usługowy zgodnie ze współczesnymi potrzebami i kierunkami rozwoju miasta zdefiniowanymi  w Planie Miejscowym dla tego terenu.

źródło: browarlubicz.pl


Browar Lubicz, Kraków | fotografia przemysłowa | zdjęcia przemysłowe | fotograf przemysłowy – Paweł Suder – realizuje zdjęcia z zakresu fotografii przemysłowej, industrialnej i dla firm na terenie całej Polski. Po zapoznaniu się z referencjami zapraszam do kontaktu!

Podziel się wrażeniami!

komentarzy/e