Archive for: fotografia przemysłowa

Elektrociepłownia Kraków (Łęg)

Elektrociepłownia Kraków (Łęg) fotografia przemysłowa Elektrociepłownia Kraków (Łęg) fotografia przemysłowa Elektrociepłownia Kraków (Łęg) zdjęcia przemysłowe Elektrociepłownia Kraków (Łęg) fotografia przemysłowa Elektrociepłownia Kraków (Łęg) zdjęcia przemysłowe Elektrociepłownia Kraków (Łęg) fotografia przemysłowa Elektrociepłownia Kraków (Łęg) zdjęcia przemysłowe Elektrociepłownia Kraków (Łęg) fotografia przemysłowa Elektrociepłownia Kraków (Łęg) zdjęcia przemysłowe Elektrociepłownia Kraków (Łęg) fotografia przemysłowa

Elektrociepłownia Kraków S.A. to elektrociepłownia znajdująca się w Krakowie w dzielnicy Łęg. Budowa EC Kraków została rozpoczęta w 1968, ukończona w 1986. Moc elektryczna wynosi 460 MW, a cieplna 1547 MW. Na charakterystycznych kominach elektrociepłowni (niższy o wysokości 226 m oraz wyższy 262 m) zainstalowane są anteny nadawcze (zespół dipoli) krakowskiego radia Alfa 102,40 MHz FM.

źródło:  wikipedia.org


Fotografia przemysłowa

Ta strona zawiera zdjęcia przemysłowe Elektrociepłowni Kraków (Łęg). Sprawdź moje portfolio aby obejrzeć wszystkie zdjęcia przemysłowe z Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Jeśli Twoja firma potrzebuje fotografii przemysłowej dla firm, producentów, wytwórców, kopalń, hut i szukasz możliwości atrakcyjnego pokazania tych sektorów na zdjęciach przemysłowych – napisz do mnie. Posiadam doświadczenie obejmujące ponad 70 tego typu obiektów. Osiągane przeze mnie efekty potwierdzają udzielone mi referencje m.in. przez: ArcelorMittal, General Motors Manufacturing Opel, Polzug, RR Donnelley, Tauron Ciepło, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i wielu innych.

Moi klienci wysoko oceniają wykonane dla nich zdjęcia przemysłowe. Większość z nich ceni sobie współpracę przede wszystkim za dobrą komunikację, osiągnięte efekty, wysoką jakość w rozsądnej cenie i sprawną realizację. Pracuję dla nich, realizując ciekawe projekty jako sprawdzony fotograf przemysłowy. Zapraszam do współpracy!

Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP)

 Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe Operator Logistyczny Paliw Płynnych zdjęcia przemysłowe

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku. Jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

Spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych powstała w 1997 roku w wyniku wydzielenia paliwowych baz magazynowych z Centrali Produktów Naftowych CPN SA.

1 stycznia 1997 roku ze struktur CPN SA wydzielono Dyrekcję Baz Magazynowych Naftobazy, która 1 lipca 1997 roku została zarejestrowana jako spółka prawa handlowego pod nazwą CPN Dyrekcja Baz Magazynowych Naftobazy Sp. z o.o. Dwa lata później, 12 kwietnia 1999 roku, nastąpiło przeniesienie udziałów z CPN SA do Nafty Polskiej SA.

Powstanie Naftobaz umożliwiło dostęp do pojemności magazynowych wszystkim operatorom działającym na rynku paliwowym kraju, od rafinerii poczynając, na pojedynczych prywatnych właścicielach stacji benzynowych kończąc.

We wrześniu 2006 roku spółka Naftobazy zmieniła nazwę na Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Spółka posiada największą w Polsce sieć wyspecjalizowanych Baz Paliw – 22 Bazy – rozlokowanych na terenie całego kraju, OLPP umożliwia klientom korzystanie z pojemności magazynowych i świadczy usługi przeładunkowe w miejscach najbardziej dla nich dogodnych. Spółka cały czas prowadzi działania modernizacyjne i inwestycyjne, Bazy Paliw są unowocześniane, powstają nowe pojemności zbiornikowe.

OLPP jest największym na polskim rynku przedsiębiorstwem specjalizującym się w składowaniu paliw – posiada około 60 procent udziałów w rynku. W magazynach o łącznej pojemności 1,8 mln metrów sześciennych przechowywane są zapasy i rezerwy produktów ropopochodnych. Wyspecjalizowane akredytowane laboratoria produktów naftowych pozwalają na bieżąco kontrolować jakość powierzonych produktów. Wprowadzone systemy informatyczne umożliwiają szeroki zakres monitorowania i kontroli paliw na każdym etapie ich składowania oraz przekazywanie na bieżąco informacji klientom.

Spółka zajmuje się także obsługą logistyczną bieżącej konsumpcji paliw. Dysponuje nowoczesnymi frontami kolejowymi i autocysternowymi. Wprowadzenie samoobsługi i automatyki pozwoliło na znaczne skrócenie czasu ich obsługi.


Fotografia przemysłowa

Ta strona zawiera zdjęcia przemysłowe Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP). Sprawdź moje portfolio aby obejrzeć wszystkie zdjęcia przemysłowe z Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Jeśli Twoja firma potrzebuje fotografii przemysłowej dla firm, producentów, wytwórców, kopalń, hut i szukasz możliwości atrakcyjnego pokazania tych sektorów na zdjęciach przemysłowych – napisz do mnie. Posiadam doświadczenie obejmujące ponad 70 tego typu obiektów. Osiągane przeze mnie efekty potwierdzają udzielone mi referencje m.in. przez: ArcelorMittal, General Motors Manufacturing Opel, Polzug, RR Donnelley, Tauron Ciepło, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i wielu innych.

Moi klienci wysoko oceniają wykonane dla nich zdjęcia przemysłowe. Większość z nich ceni sobie współpracę przede wszystkim za dobrą komunikację, osiągnięte efekty, wysoką jakość w rozsądnej cenie i sprawną realizację. Pracuję dla nich, realizując ciekawe projekty jako sprawdzony fotograf przemysłowy. Zapraszam do współpracy!

Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków – Nowa Huta

Zajezdnia tramwajowa w Nowej Hucie została zbudowana przez jedną z firm należących do ówczesnej Huty im. Lenina. Budowa miała miejsce w latach 1960 – 1965. Choć już w 1963 roku w zajezdni „zadomowiły” się pierwsze tramwaje, to jednak dopiero 15.06.1965 roku nastąpiło oficjalne jej otwarcie. Przez kilkadziesiąt lat wygląd zajezdni nie zmienił się w dużym stopniu. Pierwszym budynkiem na terenie zajezdni była hala do postoju i naprawy tramwajów. Jest to największy z obiektów. Następnie zbudowano budynek administracyjny i myjnię. Pierwszy można zobaczyć przez główną bramę południową. Natomiast myjnia to długi budynek wzdłuż ogrodzenia, przy ul. Ujastek. W latach kolejnych dobudowano dwa obiekty – stacje obsługi: SO2 i SO3. Są to dwa mniejsze budynki. Pierwszy znajduje się w środkowej części zajezdni, drugi nieco bardziej na północ. Zabytkowe tramwaje stacjonujące na terenie obiektu, można zobaczyć przez bramę północną lub przez ogrodzenie od strony północnej.

źródło: oprac. wł.


Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków – Nowa Huta | fotografia przemysłowa | zdjęcia przemysłowe | fotograf przemysłowy Paweł Suder – realizuje zdjęcia z zakresu fotografii lifestyle, korporacyjnej i dla firm na terenie całej Polski. Po zapoznaniu się z referencjami zapraszam do kontaktu!

Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków – Podgórze 2009

Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków - Podgórze Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków - Podgórze Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków - Podgórze Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków - Podgórze Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków - Podgórze Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków - Podgórze Zajezdnia tramwajowa MPK Kraków - Podgórze

Historia zajezdnii tramwajowej MPK Kraków – Podgórze sięga 25.10.1928 roku. Wtedy to Gmina Kraków przeznaczyła teren na potrzeby przyszłego obiektu. Budowę zakończono 11.08.1937 wznosząc budynek o długości 57m i szerokości 48m obejmujący 10 torów o pojemności 40 wagonów. W 1950 roku rozbudowano zajezdnię, w wyniku czego wydłużono budynek hali do 110mb i zwiększono pojemność do 100 wagonów tramwajowych. W 1968 roku opracowano projekt modernizacji hali zajezdni: wykonano 10 nowych bram wjazdowych, w hali zamontowano 3 komplety myjni, wykonano oświetlenie elektryczne w kanałach przeglądowych a także wykonano 530mb torów przeglądowych. W latach 1980-1986 prowadzono dalsze prace modernzacyjne: doprowadzenie instalacji gazowej do piaskarni i pomieszczeń socjalnych, wykonano stanowisko podnośników wagonów typu 105N, wykonano stanowisko do wymiany silników i rozruszników w wagonach 105N, oddano do użytku magazyn części zamiennych nr 28 oraz budynek Dyspozytorni. W 1987 roku wybudowano i oddano do eksploatacji nowy budynek Akumulatorni oraz wyburzono budynek Zakładu Sieci i Podstacji, a na jego miejscu wykonano kolejne tory postojowe. W latach 2001-2007 prowadzono kolejny etap prac modernizacyjnych: torów i myjni.

źródło: Wikipedia


Fotografia przemysłowa

Ta strona zawiera zdjęcia przemysłowe Zajezdni tramwajowej MPK Kraków – Podgórze. Sprawdź moje portfolio aby obejrzeć wszystkie zdjęcia przemysłowe z Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Jeśli Twoja firma potrzebuje fotografii przemysłowej dla firm, producentów, wytwórców, kopalń, hut i szukasz możliwości atrakcyjnego pokazania tych sektorów na zdjęciach przemysłowych – napisz do mnie. Posiadam doświadczenie obejmujące ponad 70 tego typu obiektów. Osiągane przeze mnie efekty potwierdzają udzielone mi referencje m.in. przez: ArcelorMittal, General Motors Manufacturing Opel, Polzug, RR Donnelley, Tauron Ciepło, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i wielu innych.

Moi klienci wysoko oceniają wykonane dla nich zdjęcia przemysłowe. Większość z nich ceni sobie współpracę przede wszystkim za dobrą komunikację, osiągnięte efekty, wysoką jakość w rozsądnej cenie i sprawną realizację. Pracuję dla nich, realizując ciekawe projekty jako sprawdzony fotograf przemysłowy. Zapraszam do współpracy!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) Gliwice

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach, fotografia przemysłowa

Uchwałą z dnia 5 listopada 1970 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach postanowiło utworzyć z dniem 1 stycznia 1971 roku „Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Gliwicach” z siedzibą przy ul. Wiatreka 11 (obecnie ul. Bł. Czesława). W 1971 roku, na początku działalności przedsiębiorstwo eksploatowało ponad 100 lokalnych kotłowni na terenie miasta Gliwice. Aktualnie PEC – Gliwice wyposażony jest w 7 kotłów o łącznej mocy ponad 360 MW, eksploatuje ponadto 3 kotłownie gazowe i 1 olejową. Dystrybucja prowadzona jest przy pomocy 731 stacji odbioru ciepła oraz blisko 162,5 km sieci ciepłowniczej, z czego 65 km to nowoczesne sieci preizolowane. Ciepło trafia do 39 054 gliwickich mieszkań w tym 17 051 mieszkań zaopatrywanych jest w ciepłą wodę użytkową. Obecnie spółka zatrudnia 261-u pracowników (w tym 25-u pracowników sezonowych, stan na dzień 31grudnia2010r. ), a jej kapitał zakładowy wynosi 40 876 000,00 zł.

Już 1 stycznia 1974 roku uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach dokonano zmiany nazwy firmy na „Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gliwicach„, oraz poszerzono teren działalności przedsiębiorstwa o miasta: Pyskowice i Toszek. Równocześnie jako jednostkę nadrzędną wyznaczono Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katowicach.

Kolejną zmianą było zarządzenie Wojewody Katowickiego, który nakazał utworzyć z dniem 1 sierpnia 1982 roku „Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Katowicach”, tworząc równocześnie na terenie województwa katowickiego dziesięć Okręgowych Zakładów Energetyki Cieplnej. Przedsiębiorstwo oznaczone zostało numerem „3” z siedzibą w Gliwicach.

Taka struktura organizacyjna przetrwała dziewięć lat, ponieważ od 1 września 1991 roku również zarządzeniem Wojewody Katowickiego zlikwidowano „WPEC Katowice”, powołując równocześnie na jego miejsce dziesięć samodzielnych przedsiębiorstw. Firma została z tym dniem podporządkowana Wojewodzie Katowickiemu i otrzymała nazwę „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach„.

Do kolejnego przeobrażenia doszło w grudniu 1992 roku, kiedy to przedsiębiorstwo zostało skomunalizowane na zasadach współwłasności trzech gmin: Gliwice, Pyskowice i Toszek. Do czasu wyboru przez zainteresowane gminy nowej formy organizacyjnej Wojewoda powierzył funkcję organu założycielskiego Zarządowi Miasta Gliwice.

Dnia 31 stycznia 1996 roku, w wyniku procesu przekształcenia firmy, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy postanowił wpisać przedsiębiorstwo do rejestru handlowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie 100% kapitału zakładowego PEC – Gliwice Sp. z o. o. posiada Gmina Gliwice.

źródło: pec.gliwice.pl


Fotografia przemysłowa

Ta strona zawiera zdjęcia przemysłowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach. Sprawdź moje portfolio aby obejrzeć wszystkie zdjęcia przemysłowe z Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Jeśli Twoja firma potrzebuje fotografii przemysłowej dla firm, producentów, wytwórców, kopalń, hut i szukasz możliwości atrakcyjnego pokazania tych sektorów na zdjęciach przemysłowych – napisz do mnie. Posiadam doświadczenie obejmujące ponad 70 tego typu obiektów. Osiągane przeze mnie efekty potwierdzają udzielone mi referencje m.in. przez: ArcelorMittal, General Motors Manufacturing Opel, Polzug, RR Donnelley, Tauron Ciepło, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i wielu innych.

Moi klienci wysoko oceniają wykonane dla nich zdjęcia przemysłowe. Większość z nich ceni sobie współpracę przede wszystkim za dobrą komunikację, osiągnięte efekty, wysoką jakość w rozsądnej cenie i sprawną realizację. Pracuję dla nich, realizując ciekawe projekty jako sprawdzony fotograf przemysłowy. Zapraszam do współpracy!

Elektrownia Skawina S.A.

Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa Elektrownia Skawina S.A. fotografia przemysłowa

Elektrownia Skawina S.A. jest jedną z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedną z większych w regionie. Zasila w ciepło Skawinę oraz zachodnią część Krakowa. Obecnie posiada ponad 20% udział na rynku ciepła aglomeracji krakowskiej. Oprócz produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, elektrownia jest dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw. Właścicielem 100% akcji Elektrowni Skawina S.A. jest CEZ Poland Distribution B.V. – spółka zależna ČEZ, a. s.

Początki elektrowni to rok 1957, kiedy rozpalono pierwszy kocioł. Budowę Elektrowni Skawina o mocy elektrycznej 550 MW zakończono w 1961. Maksymalna moc cieplna elektrowni w 1998 wynosiła 618 MW. W latach 90. XX wieku następują kolejne modernizacje i wymiany kotłów oraz podnoszenie parametrów turbin. Decyzją Prezesa URE z dnia 1 grudnia 2004 poszerzono koncesję o wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

10 października 1996 nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia Skawina w Jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 12 października 1999 roku Elektrownia Skawina S.A. przedłożyła wniosek prywatyzacyjny Ministrowi Skarbu Państwa i 12 czerwca 2002 została sfinalizowana umowa sprzedaży przez Ministerstwo Skarbu Państwa akcji Elektrowni Skawina S.A. na rzecz PSEG Poland Distribution B.V. 29 maja 2006 ČEZ a.s. podpisało finalną umowę nabycia od PSEG Global akcji PSEG Distribution BV głównego akcjonariusza Elektrowni Skawina S.A.

Elektrownia posiada duży potencjał techniczny i technologiczny. 9 kotłów parowych, 5 turbozespołów o łącznej zainstalowanej mocy 490 MW, 1 hydrogenerator o mocy 1.6 MWe oraz sieć i węzły ciepłownicze pozwalają na produkcję około 3 000 GWh energii elektrycznej rocznie, a także ciepła i wody.

Elektrownia Skawina prowadzi szeroki zakres inwestycji, których celem jest dostosowanie elektrowni do nowych i zaostrzonych wymogów ochrony środowiska oraz poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W październiku 2006 roku podpisano kontrakt na budowę I nitki instalacji odsiarczania spalin, a w marcu 2007 roku został podpisany kolejny kontrakt na budowę II nitki. Pierwsza nitka została uruchomiona w czerwcu 2008 roku, a już we wrześniu tego samego roku – druga nitka. Dzięki temu emisja dwutlenku siarki spadła o 92%. Dotychczasowy poziom emisji wynosił ok. 8 kg SO2/MWh. Dzięki nowej instalacji misja obniżyła się do poziomu 2 kg SO2/MWh. Koszt inwestycji wyniósł 127 mln złotych i jest największą inwestycją zagraniczną Grupy CEZ.

W sierpniu 2009 roku została założona nowa spółka Grupy CEZ o nazwie CEZ Nowa Skawina S.A. Zadaniem spółki jest wybudowanie na terenie przyległym do Elektrowni Skawina nowej elektrowni opartej na technologii gazowo- parowej. Nowy blok stanowić będzie układ kombinowany składający się z: turbozespołu gazowego do produkcji energii elektrycznej, kotła odzysknicowego wykorzystującego ciepło spalin wylotowych z turbiny gazowej do produkcji pary zasilającej układ parowy, turbiny parowej ciepłowniczo-kondensacyjnej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w gospodarce skojarzonej. Przewiduje się, że inwestycja zostanie przekazana do eksploatacji w 2014 roku.

źródło: cezpolska.pl


Fotografia przemysłowa

Ta strona zawiera zdjęcia przemysłowe Elektrownia Skawina S.A. Sprawdź moje portfolio aby obejrzeć wszystkie zdjęcia przemysłowe z Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Jeśli Twoja firma potrzebuje fotografii przemysłowej dla firm, producentów, wytwórców, kopalń, hut i szukasz możliwości atrakcyjnego pokazania tych sektorów na zdjęciach przemysłowych – napisz do mnie. Posiadam doświadczenie obejmujące ponad 70 tego typu obiektów. Osiągane przeze mnie efekty potwierdzają udzielone mi referencje m.in. przez: ArcelorMittal, General Motors Manufacturing Opel, Polzug, RR Donnelley, Tauron Ciepło, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i wielu innych.

Moi klienci wysoko oceniają wykonane dla nich zdjęcia przemysłowe. Większość z nich ceni sobie współpracę przede wszystkim za dobrą komunikację, osiągnięte efekty, wysoką jakość w rozsądnej cenie i sprawną realizację. Pracuję dla nich, realizując ciekawe projekty jako sprawdzony fotograf przemysłowy. Zapraszam do współpracy!